fredag 2 mars 2018

Matematik vecka på förskolan


Hela förskolan har haft matematik vecka.
Vi har arbetat utifrån Bishop sex matematiska aktiviteter.
Vi har haft olika stationer uppdelade på småbarn och stora. 
Stationerna har utifrån vilken aktivitet avdelningen haft skapat sin egen undervisning. 
Räkna - taluppfattning-egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp
Lokalisera- Form, läge, rum, riktning och avstånd
Mäta- Egenskaper hos mätning, tid och förändring
Designa- Egenskaper hos ordning
Leka, Spela- skapande, förmåga att se samband
Förklara- Föra och följa resonemang, argumentera